top of page

 Rannsóknir

 

Hvað er verið að rannsaka?
 

Ný rannsókn  á náms- og starfsvæntingum íslenskra unglinga.

Mai 2017  -  Lokið  

Febrúar og mars 2018 - Ólokið 

 

Hvað er á döfinni?
 

Framhaldsrannsókn byggð á rannsókn frá 1983 á náms- og starfsvæntingum íslenskra unglinga. Haust 2018 - Ólokið

​                                                      Fyrri rannsóknir
 Brotthvarf úr framhaldsskóla á Íslandi

Rannsóknin var gerð í menntaskóla í Reykjavik árið 1976. Hún leiddi í ljós að brotthvörf (nemendur sem hættu í skóla) höfðu neikvæðari viðhorf gagnvart skóla og skólagöngu en þeir sem ekki hættu. Þeir nemendur sem hættu fannst skólaganga ekki eins nytsamleg og þeim sem ekki hættu. Þeim fannst heldur ekki eins skemmtilegt að vera í skóla og þeim fannst sem útskrifuðust..

Kennararnir eru mjög vel menntaðir réttindakennarar í kennslugrein sinni og hafa mikla kennslureynslu. Þeir kenna eða hafa kennt í almenna skólakerfinu og þekkja því mjög vel námskröfur sem þar eru gerðar svo og námsefnið sem kennt er þar. Meðal þeirra eru  kennarar sem náð hafa mjög góðum árangri með bekki á samræmdum prófum.

Starfsvæntingar íslenskra nemenda á síðasta ári í grunnskóla

Rannsókn á starfsvali/starfsvæntingum íslenskra 9. bekkinga (sem er 10. bekkur í dag) í 20 grunnskólum víðs vegar um land vorið 1983 . Um var að ræða nemendur á síðasta ári í grunnskóla sem fóru í framhaldsskóla nokkrum mánuðum eftir að rannsóknin var gerð.

   Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort marktækur munur væri á starfsvæntingum nemendanna eftir búsetu þeirra. Upplýsingar voru fengnar með spurningalistum sem hannaðir voru og forprófaðir af ransakanda. Í úrtakinu voru 612 nemendur í 20 grunnskólum víðs vegar um land, en það voru 15.8% af öllum nemendum í árganginum á rannsóknarárinu.  Í úrtakinu voru 303 drengir og 309 stúlkur á 16 ári. Búsetubreytunni var skipt í fimm flokka: 1) Reykjavik, borgina (með framhaldsskóla), 2) fimm kaupstaði við ströndina (með framhaldsskóla), 3) sjávarkauptún (ekki með framhaldsskóla), 4) tvo dreifbýliskaupstaði (með framhaldsskóla), og 5) dreifbýli (einn flokkur, ekki með framhaldsskóla).

  Spurt var um: 1) reynslu af skóla, 2) starfsfræðslu, og náms- og starfsráðgjöf í skólanum, 3) menntunar- og starfsvæntingar nemendanna fyrir sig, 4) starfsvæntingar fjölskyldu, vina og starfsmanna skóla fyrir hönd nemendanna eins og nemendurnir greindu frá og 5) menntun og starf foreldra og afa og ömmu nemendanna og fjölskylduaðstæður.

  Við greiningu gagna var notuð chi square, Z próf, líkindareikningur og contingency coefficient og öryggismörk voru sett við .05.

  Rannsóknin leiddi í ljós að hærra hlutfall nemenda á svæðum með framhaldsskóla en á svæðum þar sem ekki var framhaldsskóli ætluðu í menntaskóla eða fjölbrautaskóla.eftir grunnskóla. Menntaskólarnir voru eingöngu bóknámsskólar en fjölbrautaskólarnir voru bæði bóknáms- og verknámsskólar.

  Hærra hlutfall nemenda í Reykjavík en á öðrum stöðum á landinu höfðu ákveðið að fara í framhaldsskóla eftir grunnskóla. Fleiri nemendur í borginni en á öðrum stöðum höfðu áhuga á að fara í verslunarskóla og í háskóla. Hins vegar hafði hærra hlutfall nemenda utan borgarinnar, en í borginni, áhuga á að fara í störf sem kröf'ust verk- eða starfsnáms. Og að lokum töldu nemendur í borginni fremur en utan hennar sig betur fallna til að taka ákvörðun um nám sitt að loknum grunnskóla en foreldrarnir.bottom of page